Araç Arıyorum Mobil Uygulaması Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, Araç Arıyorum‘ a ait  Araç Arıyorum Mobil Uygulamasına erişim sağlayacak kişilerin (kullanıcıların) mobil uygulamayı cihazlarına yüklemesi ile birlikte yürürlüğe girmiş olacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası Araç Arıyorum Mobil Uygulaması kapsamındaki hizmetlerden kullanıcıları yararlandırmak amacıyla kullanıcılara ait bilgilerin; toplanması, kullanılması ve işlenmesine ilişkin hükümleri içermektedir. Araç Arıyorum işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman mobil uygulamasında yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Milenyum Bilgisayar ve Danışmalık Ticaret Limited Şirketi' nindeğişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, iş bu mobil uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Kullanıcıların mobil uygulamadan ayrılmak istemesi durumunda, uygulamayı kaldırması yeterli olacaktır.

1. Bilgilerin Kullanılması

Araç Arıyorum olarak kullanıcının uygulama kullanım süreleri boyunca hiçbir kişisel verisi tarafımıza ait veri depolama alanlarında tutulmamaktadır. Kullanıcıya ait uygulama içerisindeki bilgiler (tercihler) kullanıcının tercihlerini sıfırlaması, uygulamayı kaldırması gibi aksiyonlar ile cihaz içerisinden silinebilir.

2. Bilgilerin Paylaşılması

Araç Arıyorum olarak Mobil Uygulama içerisindeki kullanıcıya ait bilgilerin hiçbir şekilde tarafımıza ait veri depolama alanlarında tutulmadığı  bilgilerin kullanılması başlığında açıklanmıştır. İşbu başlığa dayanarak kayıt altında olmayan verilerin üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.

3. Kullanıcı İzinleri

Uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu çalışabilmesi için kullanıcı tarafından onaylanması gereken izinlerdir

4 Kamera İzni

5. Uygulama Yaş Sınırı

Araç Arıyorum Mobil uygulaması Google tarafından alınmış IARC Sertifikası sonuçlarına dayanarak Tüm Yaşlar için kullanılabilir vasfını almıştır.

6. Marka ve Telif Hakkı

Milenyum Bilgisayar ve Danışmalık Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı Araç Arıyorum Mobil (Mobil Uygulamanın; tasarım, metin, imge ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanlarının) izinsiz kullanılması, çoğaltılması, kopyalanması, depo edilmesi ve kanuna aykırı diğer bütün haller,  556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kullanıcının sorumluluğuna yol açar. Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmekle Araç Arıyorum Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Araç Arıyorum bu durumun düzeltilmesini kullanıcıdan talep edebilir.